ZEEARMEN

Dollard
Westerschelde
Grevelingen
Westerschelde
Wetserschelde Breskens
Oosterschelde
Westerschelde
Haringvliet
Kaart zeearmen
Kaart zeearmen

Nederland is rijk aan zeearmen of zeearmen die om waterveiligheidsredenen zijn afgesloten van de open zee zoals het Lauwersmeer, Grevelingen en het Haringvliet. Er zijn nog drie open zeearmen, namelijk de Westerschelde, Oosterschelde en de Dollard. In dit gedeelte van de website gaan we dieper in op deze zeearmen.

Oosterschelde
Oosterschelde