WOUDA GEMAAL

Wouda Gemaal
Wouda Gemaal
Wouda Gemaal
Wouda Gemaal
Kaart Wouda Gemaal
Kaart Wouda Gemaal

Het Ir. D.F. Woudagemaal, in 1920 door Koningin Wilhelmina geopend, is het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld. Het Woudagemaal pompte het water vanuit Friesland in de Zuiderzee en later het IJsselmeer. Tot 1966 werd het water op deze manier weggepompt, daarna werd het Woudagemaal geholpen door het elektrische Hooglandgemaal in Stavoren. Tijdens de winters van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw stonden grote delen van Friesland onder water. In 1913 werd daarom besloten een stoomgemaal bij Lemmer te bouwen, genoemd naar ir. Dirk Frederik Wouda, destijds hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat en verantwoordelijk voor de stijl en de uitvoering van het gebouw. Tot op de dag van vandaag speelt het Woudagemaal een cruciale rol binnen de Friese waterhuishouding.

 

Sinds 1998 is het Woudagemaal een van de tien UNESCO Werelderfgoederen in Nederland. Dit heeft het stoompompstation niet alleen te danken aan haar belangrijke bijdrage binnen de Friese waterhuishouding, maar ook aan de bijzondere architectuur en de unieke toepassing van de stoomkracht door Nederlandse waterstaatkundigen.

Wouda Gemaal
Wouda Gemaal

Een vlucht over de Oosterschelde