WATERWEGEN

kanaal molen
kanaal Amsterdam
kanaal
Kanaal Amsterdam
kanaal molen
kanaal
Boot Amsterdam
kanaal

Nederland is al sinds de vroege middeleeuwen het land van de rivieren en de waterwegen, ook wel kanalen genoemd. Diverse grote en druk bevaren kanalen doorkruisen Nederland. Veel van deze kanalen worden bevaren door schepen uit de beroepsvaart, maar ook veel recreanten vinden hun weg over de honderden kanalen in Nederland. In dit deel gaan we dieper in op een aantal belangrijke kanalen die Nederland rijk is.

Molen Zaanse schans
Molen op de Zaanse schans