Watersnoodrampen

Door de eeuwen heen is Nederland geteisterd door vele kleine en grote watersnoodrampen. Een van de meest bekende in onze geschiedenis is de watersnoodramp van 1953. Ook de bijna-ramp van 1995 ligt nog vers in het geheugen. Op de volgende pagina’s vindt u informatie over bekende en minder bekende watersnoodrampen uit de verre geschiedenis, maar ook over recentere overstromingen.

Watersnood
Watersnood 1855
Dijkdoorbraak
Broek in waterland