DE WATERSNOOD VAN 1995 (de bijna ramp)

Zandzakken watersnoodramp 1995
Zandzakken aangebracht ter versteviging van de dijk

Eind januari 1995 stegen de toch al hoge waterstanden door aanhoudende zware regenval. Het centrum van de stad Keulen overstroomde, bij Lobith waar de Rijn Nederland instroomt steeg het peil in één dag twee meter, bij Zaltbommel steeg de Waal tot een meter. Op 31 januari werd bij Lobith een recordhoogte van 16,63 meter boven NAP gemeten. In het hele rivierengebied stond het water bijna tot de kruin van de dijken.

Ondergelopen kades en straten 1995
Ondergelopen kades en straten in 1995

Op 31 januari werd besloten een aantal grote gebieden langs de Waal te evacueren. In de Ooijpolder en het Land van Maas en Waal moesten in totaal 30.000 inwoners verplicht evacueren, in de Betuwe 140.000. Op 1 februari begon een dijk bij Ochten aan de Waal te schuiven en werd er groot alarm geslagen. Honderden militairen en vele tientallen lokale vrijwilligers werden ingezet om de dijk met zandzakken te verzwaren en het dorp werd op last van de burgemeester versneld ontruimd. Ondertussen was het water bij Lobith verder gestegen tot 16,68 meter boven NAP.

Vanaf 2 februari begon het water snel te zakken en was met bang dat nu de druk van het hoge water wegviel, de met water verzadigde dijken zouden inzakken. Gelukkig bleef dat het dorp gespaard en konden de bewoners vanaf 4 februari terug naar hun huizen.

Ondergelopen snelweg A2 1995
Deel van de snelweg A2 was ondergelopen

Door deze bijna-overstroming in 1995 werd het denken over de veiligheid langs de rivieren drastisch herzien. In het kader van het programma Ruimte voor de Rivier zou het dijken- en uiterwaardenlandschap enorm gaan veranderen. Meer informatie over Ruimte voor de Rivier is ook op deze website te vinden.

Ondergelopen kade in NIjmegen
Ondergelopen kade in Nijmegen

Een videoverslag van Omroep Gelderland over de de extreem hoge waterstand van de rivieren in 1995 die bijna leidde tot een grote watersnoodramp