DE WAAL

Boten Nijmegen waal
Brug Nijmegen waal
River Waal Varik
Brug Nijmegen waal
Kaart rivier de waal
Kaart rivier de waal

Ter hoogte van Pannerden splitst de Rijn zich in het Pannerdensch Kanaal dat 6 kilometer verderop overgaat in de Nederrijn en de Waal. De Waal is 82 kilometer lang en de waterrijkste arm van de Rijn in Nederland en ook de voornaamste voor de scheepvaart. De Waal gaat vanaf de vroegere samenvloeiing met de Maas bij Woudrichem over in de Merwede en stroomt vervolgens via verschillende routes naar de Noordzee. Het meeste water stroomt via de Nieuwe Merwede in het Hollandsch Diep.

Brug Nijmegen
Brug Nijmegen

In een natuurlijke rivier komen veel ondiepten, zandbanken en eilanden voor, wat bij lage waterstanden ongunstig is voor de scheepvaart. Kribben hebben de taak om de rivier op diepte te houden. Kribben aan beide kanten van de rivier versmallen de geul, het water gaat sneller stromen en de rivier wordt dieper. Dankzij de kribben kan de handel over de Waal zelfs in droge tijden nog grotendeels doorgang vinden. Maar doordat de riviergeul precies op zijn plaats, op diepte en op de juiste stroomsnelheid wordt gehouden, is veel van de natuurlijke variatie langs de rivier verdwenen. De laatste tientallen jaren neemt de roep toe om meer natuurlijke dynamiek langs de rivier toe te staan en zodoende waterlopen te krijgen van verschillende diepte en met variatie in stroomsnelheid. Dat geeft ruimte voor meer plant- en diersoorten in de uiterwaarden.

Kribben in rivier de waal
Kribben in rivier de waal

De historische vestingen Slot Loevestein, Fort Vuren, Gorinchem en Woudrichem worden onderling verbonden door een eeuwenoude gezamenlijke geschiedenis, hun ligging aan de rivier en door een voet-/fietsveer. Zij delen samen 600 jaar geschiedenis en vormen het sluitstuk van een van de mooist bewaard gebleven verdedigingslinies van Nederland; de Nieuwe Hollandse Waterlinie.