De stormvloed van het jaar 838

Frankish Empire
Frankish Empire

Tijdens de stormvloed van het jaar 838 liep op 26 december een aanzienlijk deel van Noordwest-Nederland, destijds onderdeel van het Frankische Rijk, onder water. In Oost-Friesland ontstond hierdoor de Leybocht, een zeearm bij de stad Norden. Een belangrijke oorzaak van deze ramp was het ontbreken van goede dijken. De stormvloed is opgetekend in de annalen van de Franse bisschop Prudentius van Troyes, en in de zogenaamde Annales Xantenses, een Karolingisch geschrift. Beide bronnen beschrijven grote overstromingen met als gevolg de verwoesting van een groot aantal plaatsen.

Leybocht
Leybocht