Eerste ST. Elizabethsvloed (1404 - 1421 - 1424)

ST. Elizabethsvloed
ST. Elizabethsvloed 1404
ST. Elizabethsvloed 1421
ST. Elizabethsvloed 1421

Rondom de naamdag van Sint Elizabeth vonden meerdere vernietigende overstromingen plaats:

  • de eerste Sint Elizabethsvloed van 1404
  • de tweede Sint Elizabethsvloed van 1421
  • de derde Sint Elizabethsvloed van 1424

Tijdens de eerste Sint Elizabethsvloed op of rond 19 november 1404 stroomden vooral Vlaanderen en Zeeland onder. In West-Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen ging bijna 3.000 hectare land verloren. De tweede Sint Elizabethsvloed, waarschijnlijk veroorzaakt door een zeer zware noordwesterstorm gevolgd door een hoge stormvloed, is in Nederland het meest bekend. Het water in de rivieren stond erg hoog door veelvuldige regenval. Er was geen sprake van springtij. De dijkdoorbraken en de daaropvolgende overstromingen richtten in Zeeland en Holland grote schade aan. Het verhaal dat de Biesbosch door deze stormvloed in één nacht is ontstaan, is onjuist. Bij deze vloed braken weliswaar de dijken in het gebied, maar het duurde nog tientallen jaren voor het gehele gebied onder water stond en de Biesbosch, met zijn kreken en riet, zich vormde.

Kaart ST.Elizabethsvloed
Kaart ST.Elizabethsvloed

De derde Sint Elizabethsvloed vond plaats van 18 op 19 november 1424 en trof vooral het zuidwesten van Nederland. Alle herstelwerkzaamheden die na de vloed in 1421 waren gestart, werden grotendeels vernietigd. De Groote of Hollandsche Waard was na de tweede Sint Elizabethsvloed eindelijk weer geheel bedijkt en dit werd als gevolg van de derde Sint Elizabethsvloed in één klap weer tenietgedaan.

De redding van Beatrix
De redding van Beatrix

De legende van de redding van Beatrix

Op veel schilderijen van de Sint Elizabethsvloed is een wiegje te zien met daarin een baby en een katje. Het verhaal gaat dat mensen in Dordrecht bij de Vuilpoort, vlak bij de Grote Kerk, een wiegje  met een baby zagen drijven. Het wiegje dreigde in de harde wind en door de hoge golven om te slaan maar werd door een op de rand van het wiegje balancerende kat in balans gehouden. Enkele mensen stapten het water in en trokken het wiegje op de kant, de kat sprong aan land en rende weg. De baby droeg een ketting van bloedkoraal met daaraan een gouden stift en had een kruis met het wapen van haar ouders bij zich. De ouders van het meisje zijn echter nooit achterhaald. Volgens de legende kreeg zij de naam Beatrix, wat ‘gelukkige’ betekent. De stad Dordrecht bood haar een goede opvoeding en opleiding aan en Beatrix zou later trouwen met de rijke koopman Jacob Roerom.