SLUIZEN DELTAWERKEN

Er zijn meerdere sluizen te vinden rondom de Deltawerken in Zeeland. Wij bespreken de twee grootste complexen, de Kreekrak en de Volkeraksluizen.

Kreekraksluizen

kreekrak sluizen
kreekrak sluizen
kreekrak sluizen
kreekrak sluizen
Kaart Volkeraksluizen
Kaart Kreekraksluizen

p 23 september 1975 werden de Kreekraksluizen in het Schelde-Rijnkanaal in de gemeente Reimerswaal in de provincie Zeeland officieel in gebruik gesteld. Dagelijks passeren binnenvaartschepen op weg tussen de havens van Antwerpen en Rotterdam de Kreekraksluizen. De sluizen vormen de verbinding tussen het Zoommeer en de zuidelijke tak van het Schelde-Rijnkanaal. Ten zuiden van de Kreekraksluizen doorsnijdt het Schelde-Rijnkanaal Zuid-Beveland. Het complex bestaat uit twee even grote schutsluizen voor de scheepvaart van elk 320 meter lang en 24 meter breed. De sluizen zijn aangelegd als zoet-zoutscheidingssysteem. Het zoete water van het Zoommeer kan in principe niet mengen met het zoute water van het kanaal. Doordat zout water een hogere dichtheid heeft dan zoet water, wordt, als schepen onderweg zijn naar Rotterdam, het zoute water onderaan de sluizen weggepompt terwijl zoet water bovenlangs wordt toegevoegd. Het omgekeerde gebeurt voor schepen die onderweg zijn van het Zoommeer naar België.

 

kreekrak sluizen
kreekrak sluizen

Volkeraksluizen

Volkeraksluizen
Volkeraksluizen
Volkeraksluizen
Volkeraksluizen
Kaart Kreekraksluizen
Kaart Volkeraksluizen

De Volkeraksluizen, een complex van drie schutsluizen naast elkaar voor de beroepsvaart, vier spuisluizen en een jachtensluis, liggen in de Volkerakdam tussen het Hollands Diep en het Volkerak bij Willemstad. De vaarweg vormt een belangrijke schakel in de Schelde-Rijnverbinding. De sluizen, aangelegd als onderdeel van het Deltaplan, zijn de grootste binnenvaartsluizen van Europa en qua passerend tonnage de grootste binnenvaartsluizen ter wereld.

In het Volkerak moest een secundaire dam aangelegd worden om de Oosterschelde en het Haringvliet af te kunnen sluiten. De afsluiting van het Volkerak, die in 1969 was gepland, zou echter ook de enige binnenvaartroute tussen enerzijds Antwerpen en Duitsland en anderzijds Rotterdam en Frankrijk blokkeren en dit werd onaanvaardbaar geacht. Vanaf het eind van de jaren 40 waren de verhoudingen tussen Nederland en België verbeterd en een van de Belgische wensen was de Schelde-Rijnverbinding. In 1963 werd die verbinding, via het kortste traject, door Nederland aan België toegezegd. Er werd besloten om in de aan te leggen dam een sluizencomplex te bouwen. De eerste twee binnenvaartsluizen werden in 1967 in gebruik genomen, maar al snel bleek dat de capaciteit absoluut onvoldoende was, wat lange wachttijden veroorzaakte. In 1977 werd het complex uitgebreid met een extra sluis voor de binnenvaart en een aparte recreatiesluis voor jachten en daarnaast werd nog een inlaatsluis gebouwd. Doordat de systemen verouderd waren, werden deze in de periode 2008-2010 in opdracht van Rijkswaterstaat vervangen.

Volkeraksluizen
Volkeraksluizen