SIGMA PLAN BELGIE

Sigma plan Belgie
Sigma plan Belgie
Sigma plan Belgie
Sigma plan Belgie
Sigma plan Belgie

Het doel van het Sigmaplan is Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren en tegelijkertijd de waardevolle Scheldenatuur een boost te geven. Het Sigmaplan behelst veiligheid, natuur, recreatie en economie. Bij extreme weersomstandigheden kunnen de Schelde en haar zijrivieren gevaarlijk hoge waterstanden bereiken en zelfs overstromen. Het Sigmaplan investeert in stevigere en hogere dijken en een ketting van natuurlijke overstromingsgebieden in de riviervalleien, die op een gecontroleerde manier overtollig rivierwater kunnen opvangen. Zo krijgen de rivieren de ruimte om te stromen én te overstromen. De aanleiding van het Sigmaplan was de watersnood van 1976. Om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen lanceerde de federale overheid een ambitieus plan, met de S van Schelde en naar analogie met het Nederlandse Deltaplan. In 2005 werd het Sigmaplan aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. Sindsdien levert het Sigmaplan ook een belangrijke bijdrage aan de Europese natuurdoelen voor Vlaanderen. Uitvoerders van het Sigmaplan zijn de Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Het plan heeft naast waterveiligheid ook oog voor de ontwikkeling van riviernatuur, recreatie en lokale economie.

Sigma plan Belgie
Sigma plan Belgie

Sigmaplan Belgie