SCHERMER

Schermer polder
Schermer polder
Schermer polder
Schermer polder
Kaart Schermer
Kaart Schermer

Tussen 1633 en 1635 is de Schermer of het Scher-meer door 52 molens drooggemalen. De Schermer heeft een oppervlakte van 64,87 km² en wordt omgeven door droogmakingen zoals De Heerhugowaard, De Mijzerpolder, De Starnmeer en De Beemster. De hoofdbron van inkomsten is nog altijd het agrarisch bedrijf, veehouderij (melkverwerking) en akkerbouw. Met uitzondering van de Matten en de Blockkers, vroegere eilanden, kent de Schermer een strenge verkaveling langs twee belangrijke vaarten/wegen, de Noordervaart en de Zuidervaart. Vooral de Noordervaart werd van betekenis door de rechtstreekse verbinding met Alkmaar, waar de stoomtram die de oostwestverbinding onderhield jarenlang van profiteerde. Langs deze vaarten ontstonden de eerste nederzettingen, met in het midden van de Noordervaart Stompetoren, en aan de Zuidervaart het dorpje Zuidschermer. Na de droogmaking kwam er een dorpskern tot ontwikkeling op het kruispunt van de Noordervaart en de Oterlekerweg. Er werd een schooltje neergezet en in 1663 kwam de kerk tot stand. Aan deze kerk, van architect Pieter Post, heeft het dorp zijn naam Stompetoren te danken.

 

Schermer polder
Molens in de Schermer polder
Schermer polder

Een vlucht over de Schermer polder