MERWEDE KANAAL

Merwedekanaal
Merwede kanaal
Merwede kanaal
Merwede kanaal
Kaart Merwede kanaal
Kaart Merwede kanaal

Het Merwedekanaal werd tussen 1882 en 1891 gerealiseerd als verbinding voor vrachtverkeer tussen Amsterdam, Utrecht, de grote rivieren en verder naar Duitsland. Er zijn tal van kunstwerken aangelegd langs en in het Merwedekanaal, waaronder de Muntsluis (officieel ‘Sluis Bewesten Utrecht’). De vaarroute trok bedrijvigheid op de kades aan; de Koninklijke Nederlandse Munt vestigde zich in 1907 aan de Leidsekade en een jaar later verrees schuin aan de overkant de Stichtse Olie- en Lijnkoekenfabriek Cereol. Al snel kon het kanaal niet meer tegemoetkomen aan de groei van de scheepvaart. Het nieuwe Amsterdam-Rijnkanaal nam halverwege de vorige eeuw de functie van de Rijnvaart over. Het Merwedekanaal verloor haar betekenis en is inmiddels voor de scheepvaart van geen belang meer.

Bruggen over Merwede kanaal
Bruggen over Merwede kanaal