MAESLANTKERING

Maeslantkering
Maeslantkering
Maeslantkering
Maeslantkering
Kaart Maeslantkering
Kaart Maeslantkering

De Maeslantkering ligt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en werd tussen 1991 en 1997 gebouwd. De Maeslantkering heeft de grootste beweegbare onderdelen van alle waterkeringen ter wereld. Het Deltawerk kan een vloedgolf van 5 meter boven NAP aan. Het bouwwerk is volledig automatisch gestuurd en vormt samen met de Hartelkering en de dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering. De Maeslantkering is een voorliggende kering, wat betekent dat hij bij hoogwater vanuit zee de eerste klappen opvangt. Hiermee beschermt de stormvloedkering de inwoners van Zuid-Holland.

De Maeslantkering sloot tijdens een storm in 2007 voor het eerst en bijna tijdens stormen in 2002, 2013 en 2014. Het officiële sluitpeil werd toen op enkele centimeters na bereikt. De kering heeft twee deuren van 210 meter breed, 22 meter hoog en 15 meter diep. Bij sluiting lopen deze vol met water, waardoor ze binnen twee uur naar de bodem zakken. De kering werkt met bolscharnieren met een doorsnede van 10 meter en een gewicht van 680 ton.

De Maeslantkering sluit normaliter bij een waterpeil van 3 meter boven NAP bij Rotterdam en 2,9 meter boven NAP bij Dordrecht. De sluiting – en ook de beslissing hierover – gaat volledig automatisch. Toch is er bij verwacht hoogwater altijd een operationeel team van Rijkswaterstaat aanwezig om het automatische proces te monitoren en handmatig te kunnen ingrijpen als dat nodig is.

Als er zeven jaar lang geen stormsluiting heeft plaatsgevonden, wordt het officiële sluitpeil van de Europoortkering tijdelijk verlaagd om een verificatiesluiting te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat de kering sluit bij 2,60 meter in plaats van 3,00 meter boven NAP bij Rotterdam en/of 2,30 meter in plaats van 2,90 meter boven NAP bij Dordrecht. Met een verificatiesluiting oefent het operationele team het sluiten van de keringen onder stormcondities. Daarmee wordt de kennis en kunde op peil gehouden en wordt de veiligheid van twee miljoen Nederlanders geborgd. De laatste verificatiesluiting vond plaats op 3 januari 2018. Op dezelfde dag sloten ook de Hartelkering, de Oosterscheldekering, de Hollandsche IJsselkering en de Ramspolkering.

Maeslantkering

De Maeslantkering gezien van boven!