LEMMER

Haven Lemmer
Brug Lemmer
Woudagemaal Lemmer
Huis Lemmer
Kaart Lemmer
Kaart Lemmer

Omstreeks de 13e eeuw moet er op de plaats waar nu Lemmer ligt, een nederzetting geweest zijn die Lenna of Limna genoemd werd. Uit oude documenten is gebleken dat er rond die tijd al een kerk stond. Rond 1450 werd door Jan van Beieren in Lemmer een schans gebouwd als onderdeel van zijn plan heel Friesland te veroveren. De schans werd na een jaar door vrijheidsstrijders verwoest. Honderd jaar later werd er een nieuwe schans opgericht die ook uiteindelijk werd vernietigd en weer vijf jaar later werd voor de derde maal een sterke schans gebouwd, met brede grachten er omheen. Deze schans werd op bevel van Karel de Vijfde verwoest. In 1581 begon de haven van Lemmer een verbindingsdienst met Holland. Na 1700 werd de scheepvaart voor Lemmer van groot belang. In 1787 werd Lemmer bezet door Bernardus Jelgersma, die er met een bende doorheen trok. De Franse tijd was voor Lemmer een periode van verval. De voornaamste bron van inkomsten was nog steeds de visserij. In het jaar 1825 is de dijk op vier plaatsen bij Lemmer doorgebroken waardoor veel huizen werden verwoest en enkele bewoners verdronken.

Haven Lemmer

Door de aanleg van de Afsluitdijk en de inpolderingen werd de visserij van ondergeschikt belang. Lemmer heeft tegenwoordig vooral een centrumfunctie voor het zuiden van Friesland en het noorden van Flevoland (Noordoostpolder). Ieder jaar wordt de Lemsterweek georganiseerd, een week vol evenementen waar jaarlijks zo’n 85.000 mensen op afkomen. In Lemmer worden grote schepen gebouwd, de ligging aan ruim water is hiervoor erg gunstig. Juist op het moment dat de visserij een sterke neergang beleefde, nam de watersport en recreatie in Nederland een grote vlucht door een sterke toename van de welvaart. Evenals bij andere voormalige Zuiderzeehavens werd Lemmer een belangrijk centrum voor de watersport. De havens werden geschikt gemaakt voor recreatievaart: motorboten, jachten, zeiljachten, maar ook de schepen van de bruine vaart vonden er hun ligplaats en faciliteiten. Voor de Lemster economie betekent deze ontwikkeling een grote nieuwe kans. Naast Nederlanders verwelkomt Lemmer ook veel Duitse gasten.

Sluis Lemmer