HARTELKERING

hartelkering
hartelkering
hartelkering
hartelkering
Kaart Hartelkering
Kaart Hartelkering

Samen met de Maeslantkering en de dijkverbreding Rozenburg vormt de Hartelkering de Europoortkering. Deze kering functioneert volledig automatisch.

De Hartelkering beschermt tegen hoogwater door twee ovaalvormige schuiven tot op de bodem te laten zakken. De kering heeft schuiven die, wanneer de kering open is, 14 meter boven zeeniveau hangen en die een waterstand van 3 meter boven NAP aankunnen. De Hartelkering heeft twee doorgangen van 49 en 98 meter breed en hefcilinders die, toen de kering af was, de grootste van Europa waren.

De Hartelkering heeft dezelfde sluitcriteria als de Maeslantkering en sluit dus in principe tegelijk met de Maeslantkering. Dit gebeurt als bij Rotterdam een waterpeil van meer dan 3 meter boven NAP is voorspeld en bij Dordrecht een waterpeil van meer dan 2,9 meter boven NAP. De sluiting – en ook de beslissing hierover – gaat volledig automatisch. Toch is er bij verwacht hoogwater altijd een operationeel team van Rijkswaterstaat aanwezig om het automatische proces te monitoren. De Hartelkering en de Maeslantkering zijn door het automatische beslis- en ondersteunend systeem (BOS) tot nu toe twee keer gesloten, in 2007 en tijdens de nieuwjaarsstorm in 2018. Door klimaatveranderingen zal dit in de toekomst waarschijnlijk vaker voorkomen, volgens berekeningen 1 à 2 keer in de 10 jaar.

hartelkering