HARINGVLIETDAM

Haringvliet spuisluizen
Haringvlietdam
Haringvlietdam
Haringvlietdam
Kaart Haringvlietdam
Kaart Haringvlietdam

De Haringvlietdam overbrugt 4,5 kilometer water tussen Goerree-Overflakkee en Voorne-Putte. De dam was in 1971 gereed. Op de Oosterscheldekering na nam de bouw van de Haringvlietdam de meeste tijd in beslag: 14 jaar. De Haringvlietdam had twee functies: ten eerste moest de dam beschermen tegen een toekomstige watersnoodramp en ten tweede moest de dam zorgen voor de afvoer van Rijn– en Maaswater naar de Noordzee. Een dichte dam zou daarom niet voldoen. De dam heeft zeventien openingen die de hoeveelheid water regelen die door de nieuwe Waterweg naar de Noordzee stroomt. Als de waterstanden in de buurt van Rotterdam te hoog dreigen te worden, dan kunnen de spuisluizen extra veel rivierwater de zee in spuien. Naast de spuisluizen werd er ook een schutsluis voor de scheepvaart gebouwd. Bij de afdamming van de rest van het gat werd onder andere gebruikgemaakt van de kabelbaanmethode. Om de natuur te ontzien werden in een aantal pijlers speciale tunnels gemaakt; vissen kunnen die gebruiken om van het Haringvliet naar de Noordzee (en vice versa) te zwemmen, zelfs als alle sluizen gesloten zijn.

Haringvliet spuisluizen
Haringvliet spuisluizen

De Haringvlietsluizen en de Haringvlietdam liggen tussen de Noordzee en het Haringvliet en reguleren het waterpeil op een manier die met het open- of dichtdraaien van een kraan te vergelijken is. Vandaar dat de sluis ook wel de Kraan van Europa genoemd wordt.