GEMAAL LELY

Gemaal Lely
Kaart Gemaal Lely
Kaart Gemaal Lely

Gemaal Lely, een elektrisch aangedreven gemaal, houdt de Wieringermeer droog. Het gebouw, een rijksmonument met een bijzondere architectonische waarde, werd in 1930 in gebruik genomen. Het gemaal is genoemd naar Cornelis Lely, initiatiefnemer tot de uitvoering van de Zuiderzeewerken, en staat iets ten noorden van Medemblik. Op aandringen van S. de Clerq, voorzitter van de Bond van Nederlandsche Architecten, kreeg de Haagse architect D. Roosenburg in 1928 de opdracht om voor een elektrisch aangedreven gemaal een bijzonder en aansprekend gebouw neer te zetten. De Clercq constateerde dat Nederland bij de vormgeving van grote werken een achterstand had opgelopen ten opzichte van het buitenland en hield een warm pleidooi voor een aansprekende vormgeving van de grote kunstwerken van het Zuiderzeeproject.

 

De bouw van het gemaal werd eind 1929 afgerond. In december van dat jaar werd begonnen met het wegbaggeren van de dijk rondom de bouwput. Op 10 februari 1930 werd het gemaal in werking gesteld.

Gemaal Lely
Gemaal Lely