De Noordzee

De Noordzee – de zee tussen Noorwegen, Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en Denemarken – is een rijk natuurgebied, maar ook erg belangrijk voor de visserij, scheepvaart en energiesector.

Map North Sea
Map North Sea

De waterdiepte van de Noordzee geeft het verschil aan tussen de zuidelijke, centrale en noordelijke Noordzee. De Noordzee wordt in noordwestelijke richting geleidelijk aan steeds dieper. Het gedeelte ten zuiden van de Doggersbank wordt op een klein aantal plaatsen niet dieper dan 50 meter en is de zuidelijke Noordzee. De Noordzee ten noorden van deze grote ondiepte wordt tot een diepte van 100 meter gerekend tot het centrale deel. Het nog noordelijker gelegen gebied met een diepte tot 200 meter heet de noordelijke Noordzee. Het vierde gedeelte van de Noordzee wordt gevormd door De Noorse geul en het Skagerrak.

North sea water
North sea water
North sea water
North Sea beach

Diverse bronnen voorzien de Noordzee van water. Via het kanaal tussen Engeland en Frankrijk stroomt jaarlijks 5.000 kubieke kilometer water vanuit de Atlantische Oceaan de Noordzee in. Via het noorden bij de Shetlandeilanden stroomt per jaar 50.000 kubieke kilometer oceaanwater de Noordzee in. De Oostzee levert jaarlijks rond de 500 kubieke kilometer brak zeewater en de verschillende rivieren die in de Noordzee uitmonden leveren 300 kubieke kilometer zoet water. Zo wordt al het water in de Noordzee eens in de twee jaar volledig ververst. Neerslag en verdamping houden elkaar in evenwicht: 500 millimeter per jaar verdampt en ongeveer eenzelfde hoeveelheid komt er weer bij via neerslag.

 

Noord zee strand
Noord zee strand Duinen
Open water North sea
Noordzee golven kust

De Noordzee is bijzonder rijk aan voedingsstoffen, die door de vele rivieren vanaf het land worden aangevoerd. Bovendien kan het zonlicht door de geringe diepte bijna overal makkelijk tot op de bodem doordringen waardoor plankton makkelijk kan groeien. Door deze grote overvloed aan plantaardig materiaal is er voldoende voedsel om de vele soorten vissen, dieren en andere organismen in de Noordzee in stand te houden. De Noordzee zelf heeft weer randzeeën die nog voedselrijker zijn, zoals bijvoorbeeld de Waddenzee.

Oil rig Olie platform
Fishing boats Vissersschepen

Als gevolg van het veranderende klimaat, het getij, de zeestromingen en de aanvoer van water door de rivieren is de zee voortdurend aan sterke veranderingen onderhevig. Het leven in zee heeft zich daar door de eeuwen heen altijd op aangepast. Het ecosysteem van de Noordzee is zeer complex.

Sunset North Sea Zonsondergang

Droneopname van Het Zwin in Cadzand-Bad, Zeeuws-Vlaanderen, direct gelegen op de grens met België. Het Zwin is het meest westelijk gelegen stukje Nederland aan de Noordzee.