BROUWERSDAM

brouwersdam
Brouwersdam
Brouwersdam
Brouwersdam
Kaart Brouwersdam
Kaart Brouwersdam

Het zevende bouwwerk van de Deltawerken is de Brouwersdam. Deze dam, gelegen in de provincies Zuid-Holland en Zeeland, sluit het Brouwershavense Gat af. Door deze afsluiting ontstond het Grevelingenmeer. In 1965 was de Grevelingendam tussen Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland gereed. De Grevelingen ten zuiden van Goeree-Overflakkee stonden nog in verbinding met de Noordzee waardoor de stormvloeden hier hoger konden oplopen. In 1965 werden daarom de dijken aan de zuidkant van het eiland verhoogd. Direct na de sluiting van de Grevelingendam werd begonnen met de bouw van de Brouwersdam, om de periode van hogere vloedstanden te verkorten. Na ruim zes jaar, in het voorjaar van 1971, werd de Brouwersdam gesloten. Tussen 1964 en 1971 hebben zich enkele zeer hoge waterstanden voorgedaan, in november 1966 bleef het water hier slechts enkele centimeters beneden het peil tijdens de watersnoodramp van 1 februari 1953.

Met de bouw van de zes kilometer lange dam werd in 1962 begonnen. De zeearm tussen Goeree en Schouwen was hier tot 30 meter diep. Er werden caissons met gaten neergelaten, waardoor de getijden tijdens de bouw van de dam door konden gaan en waarmee werd voorkomen dat in het steeds kleiner wordende gat een te sterke stroming zou ontstaan. Deze methode werd gebruikt voor het noordelijk sluitgat De Kous in het Springersdiep. Voor het zuidelijke sluitgat, het Brouwershavense Gat, werd vanwege de grote diepte en het hard stromende water naast de caissons gebruikgemaakt van een kabelbaan. Vanaf deze kabelbaan werden grote blokken beton in de geul gestort, waarover vervolgens zand werd gespoten. Nadat alle caissons neergelaten waren, werden de gaten met schuiven gedicht. Na de afsluiting van de Grevelingen viel ongeveer 3.000 hectare land droog. De weg op de dam werd op 30 maart 1973 in gebruik genomen. Later, in 1978, werd nog een doorlaatsluis in de dam aangebracht, de Brouwerssluis.

Halverwege de dam bevindt zich bungalowpark Port Zélande en een jachthaven. Aan de zeekant van de dam wordt veel aan kitesurfen gedaan en zowel de zeekant als de kant van het Grevelingenmeer trekt veel windsurfers. Op de Brouwersdam ligt van de Punt van Goeree tot aan Middelplaat Haven de museumtramlijn van de Stichting voorheen RTM. Op de Brouwersdam wordt sinds 2006 jaarlijks het popfestival Concert at Sea gehouden. In 2018 is besloten de waterkwaliteit te verbeteren door op diverse plaatsen onder de dam door afsluitbare tunnelbuizen te plaatsen waardoor zuurstofrijk water het Grevelingenmeer in kan stromen. Het getijverschil zal ongeveer 40 centimeter bedragen, rondom een middenpeil van 30 centimeter onder NAP.

Brouwersdam CAS
Concert at Sea op Brouwersdam

Een van de grootste openlucht muziekfestival van Nederland, Concert at Sea,  vindt jaarlijks plaats op de Brouwersdam.