KOEGRAS - ANNA PAULOWNAPOLDER

Anna Paulownapolder
Anna Paulownapolder
Anna Paulownapolder
Anna Paulownapolder
Anna Paulownapolder
Anna Paulownapolder
Kaart Anna Paulownapolder
Kaart Koegras - Anna Paulownapolder

Van de 7e tot en met de 12e eeuw was het gebied waar de Anna Paulownapolder ligt al een landbouwgebied. Hierna volgde een periode van overstromingen waardoor men de streek verliet. Na inpoldering van de Zijpe, in de 16e eeuw, werden langzaamaan ook andere gebieden in de Kop van Noord-Holland ingepolderd en pas in 1846 werd als laatste de Anna Paulownapolder drooggemaakt. Voor de hiertoe opgerichte particuliere Maatschappij tot Droogmaking van de Anna Paulownapolder was dit geen succes want de grond in de polder bleek als landbouwgrond nauwelijks verkoopbaar door het hoge zoutgehalte als gevolg van de eeuwenlange overspoeling door de zee. Pas vele jaren later was het zout uit de grond verdwenen. Een aantal van de uit Gelderland gekomen tuinders verdween weer snel, maar anderen hadden geen andere keus dan te blijven. Na verloop van tijd ontdekten zij de schapenteelt – schapen bleken de zilte planten graag te eten – en in 1910 kwam daar de bloembollenteelt bij. Pas in 1870 werd de polder, tot dan onderdeel van de gemeente Zijpe, een aparte gemeente met de naam Anna Paulowna. Momenteel behoort de Koegras – Anna Paulownapolder grotendeels tot de gemeente Hollandse Kroon. Het is tevens het grootste aaneengesloten bloembollenteeltgebied ter wereld.

Anna Paulownapolder
Tulpenveld in de Anna Paulownapolder