Allerheiligenvloed van het jaar 1570

Allerheiligenvloed 1570
Allerheiligenvloed 1570
Dijkdoorbraak Allerheiligenvloed
Dijkdoorbraak Allerheiligenvloed

De Allerheiligenvloed van 1570 was een van de grootste watersnoodrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Op 1 november braken de dijken en kwamen grote delen van het land onder water te staan.

In Friesland kwamen meer dan 3.000 mensen om het leven en in Vlaanderen verdwenen vier complete dorpen onder een dikke laag slib. Vijf zesde van de provincie Holland stond onder water. Een aantal Zeeuwse dorpen en een groot gebied rondom Antwerpen, het Verdronken Land van Saeftinghe, kwam permanent onder water te staan. Hele veestapels en schuren vol met wintervoorraden werden vernietigd. Geschat wordt dat in totaal meer dan 20.000 mensen om het leven kwamen en dat nog vele tienduizenden anderen dakloos werden. Zowel het waterpeil als het aantal slachtoffers lag vele malen hoger dan bij de watersnood van 1953, waarbij 1.836 mensen om het leven kwamen. Alleen de Sint Felixvloed van 1530, waarvan het precieze aantal slachtoffers niet bekend is, eiste mogelijk nog meer levens.

Allerheiligenvloed 1570
Allerheiligenvloed 1570