MARKERMEER

Zeilboot Markermeer
Markermeer
Markermeer
Markermeer
Kaart Markermeer
Kaart Markermeer

Het Markermeer is genoemd naar het voormalige eiland Marken, ooit aangelegd als onderdeel van de Zuiderzeewerken. Het Markermeer ontstond in 1976 door de aanleg van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Het water werd afgesloten van zee en rivieren en daar waar oorspronkelijk de inpoldering van de Markerwaard bedoeld was, was nu open water ontstaan. Het Markermeer is een prachtig vaargebied voor de watersport. Vrijwel geen ander water in Nederland biedt zo veel mogelijkheden. Zeker voor de geoefende watersporter is het een uitdagend gebied maar bij rustig weer kunnen ook kleinere schepen prima varen op het Markermeer. Marker Wadden is een uniek natuurgebied in ontwikkeling. De natuureilanden worden aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Dit grote project draagt bij aan het natuurherstel van het Markermeer. Op deze nieuwe groep eilanden met natuurlijke oevers komt nieuwe natuur tot ontwikkeling, zowel onder als boven water. Dit resulteert in een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland.

Zeilboot Markermeer